ลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษาบทเรียนชีวิตใหม่

เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเราที่จะสามารถสอนบทเรียนชีวิตใหม่ให้กับคุณ และสามารถดาวน์โหลดบทเรียนชีวิตใหม่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ www.hopetoshare.com/newlifestudy
เลือกวันที่คุณสะดวกศึกษาบทเรียน
เลือกสถานที่ที่คุณสะดวกในการศึกษาบทเรียน
คุณคาดหวังว่าจะได้รับอะไรจากบทเรียนนี้